Föreläs­ningar
  • Reg­is­ter

FÖRELÄS­NINGARpe0076753


Föreläs­ningars syfte är främst att skapa eftertänksamhet, insik­ter och inspir­era till nytt agerande för att skapa nya resultat.

Coach Peo­ple håller flera föreläs­ningar, både öppna föreläs­ningar för allmän­heten och föreläs­ningar för före­tag.
Föreläs­ningarna kan anpas­sas efter kun­dens behov.

PLAN­ER­ADE FÖRELÄSNINGAR

Adress:
Indus­trivä­gen 39
433 61 Sävedalen
Öppet­tider:
Mån — Fre 09.0016.00