Livskvalitet
  • Reg­is­ter

LIVSKVALITETINIFRÅN & UT


En hög livskvalitet är det som gör livet lätt och värt att leva.

bxp64529Det innebär dock så mycket olika saker för olika människor.

En del män­niskor har en föreställ­ning om att en hög livskvalitet innebär att man kan köpa sig vad man vill och kunna göra vad man vill när man vill.
För andra hand­lar det om att kunna ta sig tiden att umgås med familj, nära och kära.

fan2033169Oavsett vad vilken föreställ­ning som du än har om vad en hög livskva­liet är, så hand­lar det om att göra något du ger dig glädje och som du kan njuta av och vara tack­sam för. Eller hur??

I vårt stres­sade samhälle så är det tyvärr inte så ofta vi tar oss de möj­ligheten att göra sådant som stärker oss, som vi kan njuta av och vara tack­samma för, sådant som skänker oss glädje.

is391-037

Det är vansin­nigt efter­som det är just detta som gör att vi har energi att klara av allt annat i våra liv. Inte undra på att män­niskor blir utbrända.

Coach Peo­ple hjälper dig att nå dina dröm­mar och mål gäl­lande vad du upplever vara en hög livskvalitet.
Pri­or­it­era denna del i ditt liv, för det ger dig energi, styrka och entu­si­asm att klara av alla andra delar i ditt liv och ge det den nöd­vändiga bal­ans som krävs.

Adress:
Indus­trivä­gen 39
433 61 Sävedalen
Öppet­tider:
Mån — Fre 09.0016.00