Nyheter
  • Reg­is­ter

yoga-editorial-2Yogafes­ti­valen i Par­tille 272 2016

Ett fåtal platser kvar — boka din plats nu!

Klicka här för att boka din plats!!

Välkom­men till en härlig heldag med yoga och före­drag i Par­tille Kulturum!

Testa på olika typer av yoga, skratta och hitta gläd­jen i din trän­ing. Upplev med alla sin­nen och förd­jupa din kunskap.

Allt blir vad du gör det till, och här har du möj­lighet att göra pré­cis det du vill med din yoga-​träning. Du får dessu­tom möj­lighet att lära dig mer teori om yoga, föru­tom de prak­tiska passen. Ställ in dig på en dag du kom­mer att ha nytta av hela livet!

kl. 916 (drop-​in från kl. 8.30)

Bil­jett köpes i Par­tille Kul­tu­rum och pass bokas via länken ovan.

Pris: 360 kr inklu­sive yoga­pass och före­drag, samt veg­e­tarisk sop­plunch och te/​kaffe.

Till alla yogavänner!

Det är med glädje jag nu bjuder in er till vårens yogakurser i Excel­lent Yoga!

Äntli­gen är det dags att börja igen!

Anmäl dig nu!

Excel­lent Yoga – kurs 1

281113 (uppe­håll 112)

Excel­lent Yoga – kurs 2

183224

Excel­lent Yoga – kurs 3

29436

Som van­ligt träf­fas vi i Hemvärns­går­den, Lexby i Par­tille. Adressen är Lexbyvä­gen 69.

Tiden är kl. 1920.30 på onsdagar.

Pris: 900 kr /​kurs (6 tillfällen)

Vid anmälan till alla tre kurs­erna ges 15 % rabatt.

Klicka här för att läsa mer om Excel­lent Yoga och Kursinnehållet

Efter­som de prak­tiska övningarna inom de olika tem­ana vari­eras går det utmärkt att delta i flera kurser, vilket ger dig ett kon­tin­uerligt yogautö­vande och därmed bät­tre hälsa.

Så här anmäler du dig!

Via mail: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

Via tele­fon: 070678 42 51

nikken-nutritional-supplementsMeditation--699

Höst­boost 309 & 110 2014

Välkom­men till en skön kväll att ladda dina bat­terier och stärka ditt välmående och din hälsa!


Kvällen bör­jar med att Lotta Wes­ley, Coach Peo­ple, leder ett yogapro­gram med särskilt

utvalda övningar som stärker ditt immun­försvar och håller dig frisk.

Pro­gram­met får du med dig hem.
Därefter pre­sen­terar Östen Sun­dell o Elis­a­beth Wejne­man från Aspenäs Livsrum,

välmåen­de­pro­duk­ter från NIKKEN. Kvällen till ära demon­str­eras pro­duk­ter som stärker immunförsvaret,

ger energi och byg­ger en stark hälsa.


Prova, smaka, känn och upplev med alla dina sinnen!

Hemvärns­går­den i Lexby, Partille

Tis­dag 309 kl. 1820.30 eller
Ons­dag 110 kl. 1820.30


Pris: 300 kr

För mer infor­ma­tion och anmälan kon­takta Lotta Wes­ley, 070678 42 51 eller This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

Välkom­men till en härlig kväll med Höstboost!

Vi bidrar till CoachingGuiden

Michael och Lotta är numera skriben­ter på webbtid­nin­gen Coach­ing­guiden. Vi hop­pas att kunna dela med oss av våra erfaren­heter och kom­pe­tenser till andra som är nyfikna på coach­ing och säker coach­ing som verktyg.

Nya kurstider för Excel­lent Yoga VT 2014

Det är nu dags att anmäla sig till vårens kurser i Excel­lent Yoga.

läs mer här: Excel­lent Yoga

Ny hem­sida

Vi har fly­t­tat hem­si­dan till en ny server och gett den ett helt nytt utseende.

Sam­tidigt så rev­iderar vi innehål­let och skriver även nytt innehåll som vi tror kan vara av intresse för dig som läsare.

Vill du ha infor­ma­tion om när vi läg­ger upp nytt på hem­si­dan så kon­tak­tar du oss.

Nya kurstider för Excel­lent Yoga VT 2014

NU har vi lagt upp de nya tiderna för Excel­lent Yoga för vårter­mi­nen 2014.

Det är alltså dags att anmäla sig.

Här hit­tar du utförlig infor­ma­tion om kur­spro­gram­met för Excel­lent Yoga

Skynda dig att anmäla dig, då det finns begrän­sat antal platser.

Välkom­men!

Till alla yogavänner!

Det är med glädje jag nu bjuder in er till höstens yogakurser i Excel­lent Yoga!

Äntli­gen är det dags att börja igen!

Anmäl dig nu!

Första kursen är 39810

Och

Andra kursen är 15102611

Som van­ligt träf­fas vi i Hemvärns­går­den, Lexby i Par­tille och tiden är kl. 1920.30.

Pris: 900 kr /​kurs

Vid anmälan till båda kurs­erna ges 15 % rabatt.

Klicka här för att läsa mer om Excel­lent Yoga och Kursinnehållet

Efter­som de prak­tiska övningarna inom de olika tem­ana vari­eras går det utmärkt att delta i flera kurser, vilket ger dig ett kon­tin­uerligt yogautö­vande och därmed bät­tre hälsa.

Så här anmäler du dig!

Via mail: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

Via tele­fon: 070678 42 51

More Arti­cles…

  1. Excel­lent Yoga våren 2015
Adress:
Indus­trivä­gen 39
433 61 Sävedalen
Öppet­tider:
Mån — Fre 09.0016.00